RESULTADOS AUDICIÓNS CONVOCATORIA 17-18

Segundo as bases establecidas e segundo as audicións celebradas o día 3 de outubro de 2017 ás 21:00 na Igrexa da universidade establecense os seguintes admitidos sinalados en negriña:

No caso de que non haxa prazas limitadas lembramos que os aspirantes universitarios terán preferencia e que aqueles que quedasen admitidos pero sen praza virán sinalados en letra normal e incluídos numerados nunha lista de agarda*.

Frauta (2 prazas activas convocadas)

activo: 77462405S

activo: -deserta-

reserva 1: 53480353V

reserva 2: 49669152P

no presentado: 46292194w

Óboe (1 praza activa convocada)

activo: 46289825W

reserva 1: AYN683116

Clarinete (1 praza activa convocada)

activo: 46093880V

reserva 1: 77464423D

reserva 2: 45937313B 

reserva 3: 77548336H

Fagote (1 praza activa convocada)

activo: 34283561Z

reserva 1: -vacante-

Trompa (1 praza activa convocada)

activo: 35482527J 

reserva 1: -vacante-

no presentado: 54226238N

Trompeta (2 prazas activas convocadas)

activo: 54127332Y

activo: 77010025E

reserva 1: -vacante-

Trombón (2 prazas activas convocadas)

activo: -vacante-

activo: -vacante-

reserva 1: -vacante-

Tuba (1 praza activa convocada)

activo: -vacante-

reserva 1: -vacante-

Violín (10 prazas activas convocadas)

activo: 20624053E

activo: 35491497J

activo: 35674448E

activo: 46091453M

activo: 46093778F

activo: 54159453L

activo: 58003286T

activo: Y5254616G

activo: -vacante-

activo: -vacante- 

reserva 1: -vacante-

non presentado: 54129890B

non presentado: 77421787S

Viola (4 prazas activas convocadas)

activo: 34283910H 

activo: -vacante-

activo: -vacante-

activo: -vacante-

reserva 1: -vacante-

Violonchelo (5 prazas activas convocadas)

activo: 34274642L

activo: 35590485D

activo: 44093922R

activo: 49566238G

activo: 77479924P

reserva 1: 

non presentado: 46292372L

Contrabaixo (2 prazas activas convocadas)

activo: -vacante-

activo: -vacante-

reserva 1: -vacante-

Percusión (2 prazas activas convocadas)

activo: 53796102E 

activo: -vacante-

reserva 1: -vacante-

Harpa (1 prazas activas convocadas)

activo: -vacante-

reserva 1: -vacante-

Piano (0 prazas activas convocadas)

Posto colaborador (criterio de selección por orde de inscrición)

Posto 1 58002345W

posto 2 53483375A

reserva 1 54655667P

reserva 2 -vacante-


*as listas de agarda terán unha validez para o presente curso escolar 17-18, aquelas persoas incluídas na lista de agarda estarán suscritas a orde sinalada, as listas de agarda están dispostas para convidar, sustituir ou aumentar os instrumentistas para repertorio ou programación que necesiten instrumentistas de cada especialidade.

Unha vez que se faga aviso aos suscritos na lista de agarda olas canles telefónica e vía mail terán un prazo de 24h para repostar, en caso negativo pasarase ao seguinte posto na lista de agarda.

En ningún caso os seleccionados en lista de agarda terán prorroga para seguintes convocatorias tendo polo tanto que realizar novamente as seguintes audicións en caso de querer aspirar para vindeiros cursos.


CONVOCATORIA PERMANENTE

As prazas non cubertas ou desertas serán convocadas de seguido dentro da convocatoria permanente durante os curso 2017-18.

Os admitidos en convocatoria permanente non disfrutarán durante este curso de posibilidade de obtención de créditos ECTS, nembargantes pasarán a ser admitidos no vindeiro curso como primeiro ano de alumnado activo con todos os beneficios estimados como integrante activo.

As prazas convocadas para a convocatoria permanente son:

Frauta (1 praza activa)

Óboe (0 praza activa / 1 reserva)

Clarinete (0 praza activa / 0 reserva)

Fagote (1 praza reserva)

Trompa (1 praza reserva)

Trompeta (1 praza reserva)

Trombón (2 prazas activas / 1 praza reserva)

Tuba (1 praza activa / 1 praza reserva)

Violín (2 prazas activas / 1 praza reserva)

Viola (3 prazas activas / 1 praza reserva)

Violonchelo (1 praza reserva)

Contrabaixo (2 prazas activas / 1 praza reserva)

Percusión (1 praza reserva)

Harpa (1 praza activa / 1 praza reserva)

Piano (0 prazas activas)

 

 

 

Anuncios